Pick Up - Transportation

Để tạo thuận tiện và tránh sự cố bất ngờ nào xảy ra, khách sạn Nature cung cấp dịch vụ đón hoặc tiễn sân bay theo yêu cầu, các sự kiện tại thành phố và ngoại tỉnh hoặc nhu cầu du lịch cá nhân.